ข่าวล่ามาเร็ว » โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการะประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการะประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2560

26 เมษายน 2017
449   0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการะประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2560 ของคณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ โดยมี นายปราโมทย์ ขุนเพ็งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิเป็นประธานการอบรมในครั้งนี้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA