ข่าวล่ามาเร็ว » ครูมะนพ สิงห์ทองและครูมนตรี นาคนิล เป็นกรรมการประเมินเพื่อออกใบรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

ครูมะนพ สิงห์ทองและครูมนตรี นาคนิล เป็นกรรมการประเมินเพื่อออกใบรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

3 พฤษภาคม 2017
621   0

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ครูมะนพ สิงห์ทองและครูมนตรี นาคนิล เป็นกรรมการประเมินเพื่อออกใบรับรองความรู้ความสามารถ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน ผ่าน 12 คน ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประเมินทุกท่านนะครับ