อาชีวศึกษาจังหวัด » วันที่ 6 เมษายน 2560 นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และคณะครูเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ร่วมวางพานพุ่ม วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในนาม อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 6 เมษายน 2560 นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และคณะครูเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ร่วมวางพานพุ่ม วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในนาม อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

5 พฤษภาคม 2017
522   0

วันที่ 6 เมษายน 2560 นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และคณะครูเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ร่วมวางพานพุ่ม วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในนาม อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแล โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีครั้งนี้