งานครูที่ปรึกษา » กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยคุณครู เบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 (8 พค.60)

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยคุณครู เบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 (8 พค.60)

8 พฤษภาคม 2017
636   0

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยคุณครู เบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ได้จัดให้ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. 1 และ ปวส.1 ได้พบปะ ทำความรู้จักกับผู้ปกครอง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 (8 พค.60)