ข่าวล่ามาเร็ว » ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

8 พฤษภาคม 2017
638   0

ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกท่านสู่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560