ข่าวล่ามาเร็ว » สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิได้มามอบของที่ระลึกให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เนื่องในการเข้าร่วมอบรมวันแรงงานแห่งชาติและสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิได้มามอบของที่ระลึกให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เนื่องในการเข้าร่วมอบรมวันแรงงานแห่งชาติและสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

9 พฤษภาคม 2017
340   0

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิได้มามอบของที่ระลึกให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เนื่องในการเข้าร่วมอบรมวันแรงงานแห่งชาติและสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่3พ.ค.60ที่ผ่านมา โดยมีท่านรองผู้อำนวยการนิพนธ์ โพธิ์ถิรเลิศ เป็นตัวแทนรับมอบ