ข่าวล่ามาเร็ว » วันนี้(11 พค. 60) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทำการทดสอบให้กับนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในสาขาช่างติดตั้งไฟฟ้าระดับ 1

วันนี้(11 พค. 60) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทำการทดสอบให้กับนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในสาขาช่างติดตั้งไฟฟ้าระดับ 1

12 พฤษภาคม 2017
744   0

วันนี้(11 พค. 60) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทำการทดสอบให้กับนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในสาขาช่างติดตั้งไฟฟ้าระดับ 1 ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ขอบคุณคณะกรรมการจากศูนย์พัฒฯชัยภูมิ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ที่สนับสนุนด้านงบประมาณ และลูกๆทุกคนที่ตั้งใจปฎิบัติงานจนสามารถสอบผ่านได้ทุกคน