ข่าวล่ามาเร็ว » 19 พค. 60 ท่านรองฯ กลิ่น จันทะพอน ได้พบกับนักเรียน นักศึกษา และให้ความรู้และข้อแนะนำ ต่างๆ ของการเข้ามาศึกษาต่อด้านสายอาชีพ

19 พค. 60 ท่านรองฯ กลิ่น จันทะพอน ได้พบกับนักเรียน นักศึกษา และให้ความรู้และข้อแนะนำ ต่างๆ ของการเข้ามาศึกษาต่อด้านสายอาชีพ

19 พฤษภาคม 2017
652   0

19 พค. 60 ท่านรองฯ กลิ่น จันทะพอน รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากรได้พบกับนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง โดยให้ความรู้และข้อแนะนำ รวมทั้งข้อเตือนใจต่างๆ ของการเข้ามาศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จได้

และยังนำฝึกร้องเพลงชาติให้ถูกต้อง ถูกจังหวะ ร้องอย่างไรจึงจะเสียงดังและพร้อมเพรียง