อาชีวศึกษาจังหวัด » การประชุมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

การประชุมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

12 มิถุนายน 2017
545   0

การประชุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เรื่องการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ การประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดประเภทการแข่งขันและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยมีนายเจริญ โคตรดี รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม