อาชีวศึกษาจังหวัด » การประชุมแผนการดำเนินงานจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

การประชุมแผนการดำเนินงานจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

12 มิถุนายน 2017
307   0

การประชุมแผนการดำเนินงานจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 2 วิทาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยมีนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม