อบรมสัมมนา » กิจกรรมอาชีวศึกษาชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงาน

กิจกรรมอาชีวศึกษาชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงาน

14 มิถุนายน 2017
570   0

กิจกรรมอาชีวศึกษาชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงาน วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินจัดกิจกรรมอาชีวศึกษาชัยภูมิร่วมใจลดใช้พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobil Unit) ปี 2560 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จำนวน 200 คน โดยมี นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเป็นประธานในพิธี