อับเดตข่าวสาร » การมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2560

การมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2560

20 มิถุนายน 2017
592   0

การมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา แผนกที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง