ข่าวล่ามาเร็ว » เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้นำกองลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเข้าร่วมพิธีสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้นำกองลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเข้าร่วมพิธีสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2017
741   0

1 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้นำกองลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเข้าร่วมพิธีสวนสนาม ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ โดยคุณครูสุชาติ มณีวรรณ และคุณครูมะนพ สิงห์ทอง