ข่าวล่ามาเร็ว » โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดสว่างอารมณ์

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดสว่างอารมณ์

5 กรกฎาคม 2017
1301   0

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยงานกิจกรรมได้ดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดสว่างอารมณ์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู ผู้บริหาร ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท่านรองฯ วีรวรรณ โยทองยศ  เป็นประธาน ซึ่งได้จัดให้มีการตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมกองผ้าป่า ตั้งแต่ภายในวิทยาลัย แล้วเดินขบวนผ่านชุมชนบ้านตากแดด ผ่านหน้าห้างฯ โลตัส และเข้าถวายยังวัดสว่างอารมณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพทั้งหมดที่นี่