ประกาศ » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาการโรงแรม และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาการโรงแรม และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

6 กรกฎาคม 2017
415   0