ไม่มีหมวดหมู่ » เรียนฟรี สิ่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 7 แบบ

เรียนฟรี สิ่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 7 แบบ

9 กรกฎาคม 2017
522   0

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เชิญประชาชน บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาเรียนสิ่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 7 แบบ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เวลา 13.00-16.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี (เรียนฟรี) ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ติดต่อสอบสามโทร 044-812083, 086-248-4542