โครงการ » วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

2 สิงหาคม 2017
562   0

2/8/2560 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้เริ่มให้บริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อบต.นาคำ ต.นาคำ  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นวันแรก มีประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น ทีวี พัดลม รวมถึงรถไถนา ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม มารอรับบริการเป็นจำนวนมาก