ข่าวล่ามาเร็ว » วิทยาลัยสาพัดช่างชัยภูมิ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใน โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยสาพัดช่างชัยภูมิ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใน โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

30 สิงหาคม 2017
971   0

วิทยาลัยสาพัดช่างชัยภูมิ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใน โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ หน้าอาคาร ๒ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ