ข่าวล่ามาเร็ว » การสัมมนา นักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560

การสัมมนา นักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560

26 กันยายน 2017
923   0

26 กันยายน 2560 คุณครูสมหวัง สุพะกะ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดโครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จบการฝึกงานจากสถานประกอบการ ได้มาสรุปปัญหา ต่างๆ ในระหว่างฝึกงาน ให้เพื่อนๆ และครูได้รับฟัง เพื่อนำไปพัฒนา การนำนักศึกษาออกฝึกงานในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแต่นักเรียน นักศึกษา

>>>ดูภาพต่อที่นี่<<<