ข่าวล่ามาเร็ว » กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

29 กันยายน 2017
621   0

๒๘/๐๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  โดยมี นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ