โครงการ » โครงการวันคริสต์มาส ( Merry Christmas ) ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการวันคริสต์มาส ( Merry Christmas ) ประจำปีการศึกษา 2560

28 ธันวาคม 2017
592   0

โครงการวันคริสต์มาส ( Merry Christmas ) ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ