ข่าวล่ามาเร็ว » คู่มือการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยสารพัดช่าง (กรณีคอมพิวเตอร์)

คู่มือการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยสารพัดช่าง (กรณีคอมพิวเตอร์)

16 ตุลาคม 2018
59   0

คู่มือการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยสารพัดช่าง (กรณีคอมพิวเตอร์)

1.เปิด Mozila Friefox

2.พิมพ์ URL 10.10.10.1:8090

กรณีขึ้นแบบตามรูป คลิก ขั้นสูง

คลิก เพิ่มข้อยกเว้น

คลิก ยืนยันข้อยกเว้นความปลอดภัย