วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นายประทีป  อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ได้นำเสนอข้อมูลให้แก่ท่านไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมมอหินขาว วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page