คลิปฮอต » การทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ โดยครูอรทัย ทาทิพย์

การทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ โดยครูอรทัย ทาทิพย์

20 มิถุนายน 2017
850   0

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Qv-w_E6tM7s” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

ดอกดารารัตน์ หนึ่งในต้นแบบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ โดยครูอรทัย ทาทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

Patrick Omameh Authentic Jersey