วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขัน
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเมล็ดกระบก
ต่อเมล็ดอัลมอนด์ในการทำมาการอง
รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช.

ผลการแข่งขัน
คุกกี้เมล็ดกระบกเพื่อสุขภาพ
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ ปวช.

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page