วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

การประชุมแผนการดำเนินงานจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

การประชุมแผนการดำเนินงานจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 2 วิทาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยมีนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page