ศูนย์บ่มเพาะ » ศูนย์บ่มเพาะ กิจกรรม » การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ปรพกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ปรพกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค

14 มิถุนายน 2019
157   0

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 2 จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Patrick Omameh Authentic Jersey