วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ปรพกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 2 จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page