วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

การประเมินศูยน์บ่มเพาะ ประกอบการวิทยาลัย

26 สิงหาคม​2563 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เข้ารับการประเมินศูยน์บ่มเพาะ ประกอบการวิทยาลัย จากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัวหวัดชัยภูมิ โดยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาโครงการและนักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับ และรับการประเมิน

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page