วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอาชีวะภาคฤดูร้อน วิชางานประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม โดยแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ