วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอาชีวะภาคฤดูร้อน วิชางานประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม โดยแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page