วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการช่างติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีภายใต้โครงการ DLTV R-Service รุ่น2(10มิย.63 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ)

ชมรูปภาพเพิ่มเติม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page