วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการช่างติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีภายใต้โครงการ DLTV R-Service รุ่นที่ 1 (9มิย.63 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ)

ชมรูปภาพเพิ่มเติม