อบรมสัมมนา » การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2560

20 มิถุนายน 2017
889   0

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยครูกิติมา สมฤาแสน ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ให้เกียรติมามอบความรู้และดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ตัวแทนจากสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเป็นประธานในการอบรมครั้งนี้

 

Patrick Omameh Authentic Jersey