วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นายมนตรี เจียงพุดซา ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนชัยภูมิภัคดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Comments

comments