วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

กิจกรรมวันภาษาไทย

หมวดวิชาทักษะชีวิต
จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของ
ภาษาไทย
โดยมีกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ร่วม ได้แก่ แข่งขันคัดไทย ประกวดวาดภาพ เป็นต้น

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page