วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

คลื่นวิทยุและความถี่ใช้งาน ในการ รับ-ส่งวิทยุ (ครูณรงค์ฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ์)