วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

งานตะไบ (ครูธัชพงษ์ เอี่ยมสำอางค์)