วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนเข้าประสานงานที่อำเภอบ้านเขว้า เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand ๔.๐

วันนี้(19 พค. 60) เวลา 13.40 น.
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนเข้าประสานงานที่อำเภอบ้านเขว้า เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand ๔.๐
นำทีมโดย

  1. อาจารย์สกลไกร โพธิ์จุมพล
  2. อาจารย์บรรพต โคตรชาลี
  3. นายกฤษณะ ชัยสิทธิ์