วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนเข้าประสานงานที่อำเภอบ้านเขว้า เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand ๔.๐

วันนี้(19 พค. 60) เวลา 13.40 น.
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนเข้าประสานงานที่อำเภอบ้านเขว้า เกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand ๔.๐
นำทีมโดย

  1. อาจารย์สกลไกร โพธิ์จุมพล
  2. อาจารย์บรรพต โคตรชาลี
  3. นายกฤษณะ ชัยสิทธิ์

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page