วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยทีมงานสาขาช่างยนต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์

แผนกวิชาช่างยนต์เข้าเยี่ยมครูสุรชัย กับครูพิทักษ์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ กับวิชาช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยมีผู้ให้ความสนในเรียนจำนวน 20 คน

ผู้เรียนให้ความสนใจอย่างดีตั้งใจมากครับ เพื่อเป็นการนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page