วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ทำความสะอาดบำรุงรักษาหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วันที่ 26 มากราคม 2564 นายประทีป อนิลบล ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มอบหมายให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ทำความสะอาดบำรุงรักษาหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

Comments

comments