วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ทำความสะอาดบำรุงรักษาหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วันที่ 26 มากราคม 2564 นายประทีป อนิลบล ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มอบหมายให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ทำความสะอาดบำรุงรักษาหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page