วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกการโรงแรม และแผนกอาหารและโภชนาการ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page