วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ 23 กรกฏาคม 2561

ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เข้ารับการประเมิน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ชมรูปภาพทั้งหมด

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page