วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูสามัญประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ร่วมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูสามัญประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ พร้อมทั้งรับมอบทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ คณะครู และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี ทั้งนี้วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้เชิญพราหมณ์จัดทำพิธีพราหมณ์ในการไหว้ครูช่าง หรือ องค์พระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของช่างทุกศาสตร์ทุกแขนง เป็นโอกาสอันดีให้คณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันไหว้องค์พระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม พิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม ไหว้ครูช่าง

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม พิธีไหว้ครูสามัญประจำปี

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page