วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

รับสมัครนักเรียนหลักสูตรสมทบ

🔴ด่วน🔴
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
รับสมัครนักเรียนหลักสูตรสมทบ เรียนต่อเรื่อง 2 ปี
สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ปวช.
📚📖แผนกวิชาที่เปิดสอน📚📖
1⃣ช่างยนต์
2⃣ช่างอิเล็กทรอนิกส์
3⃣ช่างไฟฟ้ากำลัง
4⃣เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
5⃣อาหารและโภชนาการ

‼‼ ต้องมีผู้เรียนต่อกลุ่ม จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน ‼‼

สมัครออนไลน์คลิก

🕛เวลาเรียน🕛
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาเรียน 17.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลาเรียน 08.30 – 17.30 น.

📞📞สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📞📞
☎ โทร 044-812083 ต่อ 31 (งานทะเบียน)
🌐 เพจวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page