วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 28 กค.63

ค่ำของวันที่ 28 กค.63 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page