โครงการ » ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

5 มิถุนายน 2019
29   0

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเปิดให้คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

รับชมภาพเพิ่มเติมคลิก

Patrick Omameh Authentic Jersey