วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

1/8/2560 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  โดยนายปราโมทย์  ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมส่งตัวแทนแผนกวิชาช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างเชื่อม,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนักเรียน นักศึกษา เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดสกลนคร  และได้มีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป  >>>ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page