วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 👉เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
👉เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
🏆ระดับ ปวช.✨
👨‍🔧ช่างยนต์ 👨‍🔧ช่างกลโรงงาน 👨‍🔧ช่างเชื่อมโลหะ 👨‍🏭ช่างไฟฟ้ากำลัง
👨‍🏭ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 👨‍🏭เมคคาทรอนิกส์
👩‍💼การบัญชี 👩‍💼คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
👩‍🍳อาหารและโภชนาการ 👩‍🎨การโรงแรม
💇‍♀️ธุรกิจเสริมสวย 👨‍🎤ดนตรี
🏆ระดับ ปวส.✨
👨‍🔧เทคนิคเครื่องกล 👨‍🔧เทคนิคโลหะ 👨‍🏭ไฟฟ้า 👨‍🏭อิเล็กทรอนิกส์
👩‍💼การบัญชี 👩‍💼คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
👩‍🍳อาหารและโภชนาการ 👩‍🎨การโรงแรม

🎉ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป🎉

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page