วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกให้บริการวิชาชีพ

31/07/2560 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นำโดยนายนิพนธ์  โพธิ์ถิรเลิศ  รองผู้อำนวยการ  ออกบริการวิชาชีพ ณ วัดป่าบ้านพลัง ต.นาฝาย  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  โดยมีแผนกวิชาบัญชี,แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ,แผนกวิชาอาหารฯ,แผนกวิชาการโรงแรม,แผนกวิชาตัดผมเสริมสวย  ออกให้บริการวิชาชีพต่างๆ  >> ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด