วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ศูนย์ อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์บริการอาชีวะอาสาฯ

27 เม.ย. 2017
1108

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและคณะ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์บริการอาชีวะอาสาฯ ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ และ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิตามลำดับ

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page