วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

สรุปการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560

สรุปการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand 4.0 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Fix It Center Thailand 4.0 โดยมี นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ นายนิพนธ์ โพธิ์ถิรเลิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และคณะครูนักเรียน นักศึกษา ออกให้บริการชุมชน ณ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 10 -11 มิถุนายน 2560

  • สายที่ 1 วัดสายตะคลอง บ้านกุดฉนวน
  • สายที่ 2 ศาลากลางหมู่บ้านหนองช่องแมว  บ้านต้อน

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

  • สายที่ 1 วัดคลองธรรมชาติ บ้านโนนตาด
  • สายที่ 2 วัดสุวรรณาราม บ้านคลองไผ่งาม

บริการซ่อม : ช่างยนต์  ช่างเชื่อม  ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บริการพัฒนา  ตัดผมเสริมสวย

บริการ 108 อาชีพ

  • การทำซูชิ ฮาจารย์อโนทัย  ใบสี
  • การทำเหรียญโปรยทาน อาจารย์เบญจมาศ  นามศีริพงศ์พันธิ์
  • การเพ้นของเครื่องใช้ อาจารย๋จำนงค์  บำรุงชัย
  • การทำพวงกุญเจเครื่องหนัง อาจารย์พิมใจ  ฉัตรศรีพงษ์
  • การทำดอกไม้จันทน์ อาจารย์อรทัย    ทาทิพย์

จำนวนผู้ใช้บริการ 543  คน

ประมวลภาพ

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page